Ιστορία Οικογένειας ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ

cropped-Untitled-41.jpg   Ο Εμμανουήλ Τσουδερός, υιός του Γεωργίου ή Γεωργιλά Καλέργη, επανακάμψας μετά τις σπουδές του στη μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πρέβελη, εις τον πατρώον οίκον, στο χωριό των Ασωμάτων, ήλθε εις γάμου κοινωνία το 1756 και απέκτησε πέντε υιούς τον Γεώργιον, μεγάλως διαπρέψαντα και εις το αξίωμα του στρατηγού αναδειχθέντα επί του ελληνικού αγώνος 1821-1831, τον Ιάκωβο, τον Μελχισεδέκ Ηγούμενο της Μονής Πρέβελη, τον Νικόλαο και τον Ιωάννη μαχητές όπως και οι άλλοι στην επανάσταση.  Πηγές.
  1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ζαμπέλιος – Κριτοβουλίδης, Αθήνα 1893.
  2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Βασίλειος Ψιλάκης, Αθήνα
  3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ι.Δ.Μουρέλλου, Ηράκλειον Κρήτης 1950.
  4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ-ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ, Α.Γούδα, Αθήναις 1930, εκδόσεις Εστίας.
  5. ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ, Ι.Δ.Μουρέλλου, Αθήνα 1931.