Τσουδεροί στην Επανάσταση 1841 και 1866-67-68 .

Αναγνώστης Γεωρ. Τσουδερός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 • Ο Α. Γ. Τσουδερός ανθυπολοχαγός της βασιλικής φάλαγγος. Προαγωγή αυτού εις λοχαγόν
 • Ο Α. Γ. Τσουδερός εις Κρήτην τω 1866
 • Ο Γεώργιος Α. Τσουδερός πίπτει μαχόμενος εις Σαβουρέ κατά του
 • Μουσταφά πασά
 • Μάχη της Αγίας Ρούμελης
 • Η εκστρατεία του Ομέρ πασά κατά των Σφακίων
 • Ο Α. Τσουδερός κατά του Ομέρ εις Αργυρούπολιν
 • Θάνατος του Εμμ. Ι. Τσουδερού και του Α. Γ. Τσουδερού

Μιχάλης Ιωάν. Τσουδερός (1772 – 1879)

ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ MIXALIS 2 oxi plaisio

Κατά την επανάστασιν του 1841, διαμένων εν Ναυπλίω έσπευσε και ούτος εις Κρήτην μετά σώματος εθελοντών, αγωνισθείς επαξίως υπέρ της απελευθερώσεως της πατρίδος του. τω δε 1866 διέπρεψεν ως αρχισυνωμότης, πληρεξούσιος αρχηγός, μέλος της Προσωρινής Κυβερνήσεως και Πρόεδρος της εν Αργυρουπόλει Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως, ηγωνίσθη τότε εκθύμως, εθυσίασε τα πάντα πρόθυμος ων να θυσιάση και αύθις το παν.

 • Ο Μιχαήλ Τσουδερός κατά του Μουσταφά εις Ασκύφου .
 • Ο Μιχαήλ Τσουδερός μέλος της Προσωρινής Κυβερνήσεως του
 • Δεκεμβρίου 1866 Προεδρία της Γεν. Συνελεύσεως των Κρητών του 1867
 • Μάχη του Χρωμοναστηρίου τον Ιανουάριον του 1868
 • Επίθεσις κατά του Μεχμέτ πασά εις Βρύσινα
 • Ο Μιχ. Τσουδερός εκλέγεται βουλευτής Κρήτης δια την Ελληνικήν Βουλήν
 • Ο Μιχ. Τσουδερός εις την επίθεσιν του πύργου Κοντού
 • Οι Πετροπουλάκηδες εν Κρήτη και η μάχη της Βισταγής
 • Ο Μιχ. Τσουδερός μάχεται εις τα Κούμια
 • Ο Γάλλος πρόξενος Χανίων Champoiseux και η επανάστασις του 1868
 • Το Πρωτόκολλον υποταγής των επαναστατών
 • Οι επαναστάται και εθελονταί απέρχονται εκ Κρήτης επί της «Πόλεως της Μασσαλίας»
 • Η δήλωσις των Δυνάμεων της 8/20 Ιανουαρίου 1869 προς την
 • Ελληνικήν Κυβέρνησιν
 • Ο Μιχ. Τσουδερός και η επανάστασις του 1878
 • Θάνατος του Μιχ. Τσουδερού 1879.

Από το Γαλλικό περιοδικό LE TOUR DU MONDE,  Journal Des Voyages Et Des Voyageurs,

PARI, LIBRAIRE HACHETTE, 1884, διαβάζουμε συνέντευξη του Μιχαήλ Ι. Τσουδερού στον Henri Belle:

σάρωση0189 copy      Έγγραφο2+3

Από το ίδιο περιοδικό έχουμε και την ως ανωτέρω χαλκογραφία του.

Από τις “ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ” του Ι.Δ. Μουρέλου, έκδοσις ΕΣΤΙΑ 1931, διαβάζουμε περί αυτού:

σ. 125

σ. 126

σ. 127

σ. 128

σ. 129

σ. 130

σ. 131

σ. 132

σ. 133

σ. 134

σ. 135

σ. 136

σ. 137

σ. 138

 

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

One thought on “Τσουδεροί στην Επανάσταση 1841 και 1866-67-68 .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *