Τσουδεροί στην Επανάσταση 1896-97.

Ιωάννης Αναγν. Τσουδερός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 • Εγκατάστασις του Ι. Α. Τσουδερού εν Κρήτη τω 1875
 • Τα επαναστατικά κομιτάτα Βάμου και Ρεθύμνης
 • Κεντρικόν κομιτάτο εν Αθήναις Αναρχία εν Ρεθύμνω και Κυδωνία
 • Ο Ι. Τσουδερός και το υπόμνημα των κομιτάτων προς το Ρωσσικόν προξενείον
 • Το κομιτάτον Χανίων εις Αποκόρωνα
 • Η μεταπολιτευτική επιτροπή του Βάμου
 • Η εκλογή των επαναστατικών αντιπροσώπων της Ρεθύμνης δια την
 • μεταπολιτευτικήν επιτροπήν Φρε
 • Ο Ιωάννης Τσουδερός εκλέγεται πληρεξούσιος ρεθύμνης και Αγίου ΒασιλείουΣυγκρότησις Κκρητικής επαναστατικής συνελεύσεως εν Φρε
 • Η συνέλευσις μετατίθεται εις Αργυρούπολιν
 • Η συνέλευσις προτάσει του Τσουδερού κηρύττει την ένωσιν μετά της Ελλάδος
 • Ο Ι. Α. Τσουδερός εκλέγεται γενικός αρχηγός της επαρχίας Αγίου Βασιλείου
 • Η μάχη του Γάλλου
 • Η μάχη Κοξαρές – Αγκουσελιανών
 • Η μάχη Σωματά – Καλοσινά
 • Η μάχη Αμπελάκι – Αρμένων
 • Αι εν Χαλέπα διαπραγματεύσεις δια την αυτονομίαν της νήσου ……………………….
 • Η συνέλευσις εν Βάμω
 • Ο υποπρόξενος της Αγγλίας και ο Ι. Τσουδερός
 • Ο Τσουδερός εκλέγεται βουλευτής Αγίου Βασιλείου δια την Κρητικήν Βουλήν του 1879
 • Ο Τσουδερός ιατρός του δήμου Ρεθύμνης
 • Ο Τσουδερός συμβιβαστής των αντιμαχομένων Χριστιανών τω 1889
 • Ο Τσουδερός και η επανάστασις του 1869 Ο Ι. Α. Τσουδερός  εκλέγεται αντιπρόεδρος της Κρητικής Βουλής τω 1896
 • Ο Τσουδερός εν συνεντεύξει του μετά της «Ακροπόλεως» κηρύσσεται υπέρ της επαναστάσεως και επικρίνει την Ελληνικήν κυβέρνησιν δια την αντεπαναστατικήν πολιτικήν της.
 • Ο σουλτανικός ιραδές του Αυγούστου 1896
 • Ο Τσουδερός αρνείται να συνυπογράψη το πρωτόκολλον της αποδοχής του Ιραδέ.
 • Επαναστατικόν κομιτάτον των Αθηνών
 • Αι εκλογαί του Φεβρουαρίου 1897
 • Σφαγαί και πυρπόλησις των Χανίων τη 25Η Ιανουαρίου 1897
 • Η μάχη Σωματά – Βρύσινα της 14ης Φεβρουαρίου 1898
 • Ο Ι. Α. Τσουδερός εκλέγεται Γενικός Αρχηγός της επαρχίας Αγίου Βασιλείου
 • Ο αποκλεισμός της νήσου υπό του Διεθνούς στόλου
 • Η Συνέλευσιν των Αρμένων του Ιουνίου 1898
 • Ο Τσουδερός αντιπρόεδρος της Συνελεύσεως
 • Η συνέλευσις και οι ναύαρχοι
 • Ο Ι. Τσουδερός, Ελ. Βενιζέλος, Μ. Σφακιανάκης παρά τοις ναυάρχοις
 • Η συνέλευσις των Κρητών προς τον Κρητικόν λαόν τη 5η Ιουλίου 1897
 • Η συνέλευσις μεταφέρει την έδραν της εξ Αρμένων εις Αρχάνες
 • Η συνέλευσις εις το Μελιδόνι (13 Οκτωβρίου 1897)
 • Ο Τσουδερός εκλέγεται πληρεξούσιος Αγίου Βασιλείου εις την Κρητικήνσυνέλευσιν του 1899
 • Ο Τσουδερός Σύμβουλος των Οικονομικών του αρμοστού πρίγκιπος Γεωργίου
 • Ο Τσουδερός τιτλοφορείται γενικός αρχηγός του νομού Ρεθύμνης τιμής ένεκεν υπό της επί των αγωνιστών επιτροπείας του Νομού Ρεθύμνης
 • Ο Τσουδερός ως σύμβουλος των Οικονομικών
 • Ο Τσουδερός τη 11η Δεκεμβρίου 1902 αναλαμβάνει το αξίωμα του Συμβούλου επί τω εσωτερικών της Κρητικής Πολιτείας
 • Ο Τσουδερός τω 1905 διορίζεται αριστίδην βουλευτής ΚρήτηςΕπιτροπή της Βουλής δια τον συμβιβασμόν μετά των επαναστατών του Θερίσου
 • Ο Τσουδερός ηγεμονικός επίτροπος παρά τη Τραπέζη Κρήτης
 • Θάνατος του Τσουδερού τη 13η Ιανουαρίου 1908

ΕΞΩΦΥΛΛ  ΣΕΛ 1

 

ΣΕΛ 179 ΣΕΛ 180  ΣΕΛ 182

ΣΕΛ 183 ΣΕΛ 184 ΣΕΛ 185 ΣΕΛ 186 ΣΕΛ 187

ΣΕΛ 188 ΣΕΛ 189 ΣΕΛ 190 ΣΕΛ 191

ΣΕΛ 192 ΣΕΛ 193 ΣΕΛ 194 ΣΕΛ 195 ΣΕΛ 196 ΣΕΛ 197 ΣΕΛ 198 ΣΕΛ 199 ΣΕΛ 200 ΣΕΛ 201 ΣΕΛ 202 ΣΕΛ 203

Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός

(+Ασή Γωνιά -1867)

πατηρ Βαγγελη1

 

Ιωάννης Εμμ. Τσουδερός (1852 – 1936)

PAPOUS-FACEα

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *